ReviewPro

Online İtibar

Vaka Yönetimi

Operasyonlarınızda yeni bir verimlilik ve otomasyon seviyesi sunun, vaka yönetimi sistemimizle. Zamanında yanıtlar ve akıcı süreçler için tasarlanmış olan bu sistem, işletmenizi başarıya yönlendirir.

Bu yaklaşım, operasyonel etkinliği artırmanın yanı sıra, sorunların hızlı ve verimli bir şekilde ele alınmasını sağlayarak, genel misafir memnuniyetine ve operasyonel mükemmelliğe katkıda bulunur.

Operasyonel Verimliliği ve Maliyet Etkinliğini Artırmak

Personel performansını optimize edin ve sistemimizin yapılandırılabilir uyarıları ile operasyonel maliyetleri azaltın. Bu uyarılar, herhangi bir sorunu ilgili departmana hızla bildirerek, hizmet sunumunda hızlı harekete ve mükemmelliğe olanak tanır. Personel ve yönetim için tam şeffaflık sağlamak üzere özel iş akışları ve tırmanma protokolleri oluşturun.

Bu sistem, Anahtar Performans Göstergelerinin (KPI’ların) karşılanmasını sağlar ve genel iş hedeflerinizle uyumlu olarak, daha akıcı ve maliyet-etkin bir operasyonu kolaylaştırır.

Operasyonları Akıcı Hale Getirin

01.
Otomasyon
Kuralları

Sadece bir tıklama ile kolayca otomasyon kuralları uygulayın, bu sayede platformun otomatik olarak çalışmasını sağlayın. Bu kurulum, ekibinizin her zaman görevleri ve her eylem için optimal zamanlama hakkında bilgilendirilmesini sağlayarak, operasyonel verimliliği ve etkinliği artırır.

 
 
 
02.
Birleşik
Yapılacaklar Listesi

Personelinizin görev yönetimini, birleşik yapılacaklar listeleri ile kolaylaştırın. Bu sistem, misafir geri bildirimlerinden, canlı taleplerden ve mesajlaşmadan kaynaklanan çeşitli görevleri tek, uyumlu bir listeye toplar. Bu entegrasyon, verimliliği önemli ölçüde artırarak, ekibinizin tüm operasyonel ihtiyaçlara organize ve duyarlı kalmasını sağlar.

03.
Özelleştirilebilir
Ayarlar

Operasyonel akışları ve vaka ayarlarını, organizasyonunuzun yapısıyla mükemmel bir şekilde uyumlu olacak şekilde yapılandırın, böylece minimum kesinti ve maksimum sorumluluk sağlayın.

Bu özelleştirme, sistemimizin mevcut operasyonel çerçevenizle sorunsuz bir entegrasyonunu sağlayarak, genel verimliliği ve etkinliği artırır.

04.
Tek Vaka, Çoklu Alt Görevler

Çeşitli departmanlara veya takım üyelerine atanabilecek alt görevler oluşturarak, çok yönlü vakaları kolayca yönetin.

Bu özellik, karmaşık bir durumun her yönünün uygun şekilde ele alınmasını sağlar, koordineli ve kapsamlı çözüm çabalarını kolaylaştırır.

Hizmet Mükemmelliğini Sürdürün

Personel KPI’larını izlemek ve iyileştirme gerektiren alanları belirlemek için kapsamlı bir performans analitik panosundan yararlanın. Bu araç, genel iş hedeflerinizi ve stratejilerinizi destekleyerek, operasyonel mükemmelliği teşvik eder.

Bu içgörüleri kullanarak süreçleri iyileştirin ve daha iyi iş sonuçları elde edin.

Hareket Halindeki Ekipler için Etkili Mobil Yönetim

Uyarıları yönetmek, vakaları ele almak ve hareket halindeyken temel verilere erişmek için tasarlanmış mobil uygulamamız ile bağlantıda ve duyarlı kalın.

Bu araç, yoğun bir programla başa çıkmak için mükemmeldir, masanızdan uzakta olsanız bile önemli konuların ve taleplerin zamanında ele alınmasını sağlar.

Etkin Sorun Çözümü için Önleyici Önlemler

Misafir talebi veya sorunu gözden kaçmasın diye sistemimizde tırmanma parametrelerini uygulayın. Personelin meşgul olduğu veya bir sürenin kaçırıldığı durumlarda, vakalar otomatik olarak diğer departmanlara, takım üyelerine veya yönetime tırmanır, böylece zamanında dikkat ve çözüm garantilenir.

Bu özellik, potansiyel aksaklıkları önleyerek hizmet standardını ve misafir memnuniyetini yüksek tutmaya yardımcı olur.

Sınırsız Erişim ile Kapsayıcı İş Birliği

ReviewPro platformuna tüm personelinizi davet ederek takım genelinde bir yaklaşım benimseyin, bu platform sınırsız kullanıcı ve çalışma grubu desteği sağlar.

Bu kapsayıcı kurulum, her takım üyesinin raporları, uyarıları ve görevleri almasını sağlar, iş birlikçi ve iyi bilgilendirilmiş bir çalışma ortamı oluşturur.