WTTC Turizm Odaklı Ruh Sağlığı Koruma Kılavuzu Yayınladı

WTTC Ruh Sağlığı Kılavuzu Yayınlandı

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Seyahat ve Turizm sektörü için 2020 yılındaki Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konulu kılavuzların ardından 2021 başında sektör çalışanlarının ruh sağlığını desteklemeyi hedefleyen Ruh Sağlığı Kılavuzu‘nu yayınladı.

2020’deki Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kılavuzlarına dayanan bu yeni kılavuz içindeki yönergeler, turizm sektöründeki çalışanların zihinsel sağlığına odaklanıyor. Eylül ayında yayınlanan Seyahat ve Turizmin Geleceği Raporu‘ndaki “Sürdürülebilirlik” başlığı altında değerlendirilen ruh sağlığı iyileştirme uygulamaları, turizmin hem işletmeler hem de çalışanlar açısından daha sürdürülebilir olmasını hedefliyor.

 

Ruh Sağlığı Yönergeleri Kılavuzu

ruh sağlığı
WTTC tarafından yayınlanan kılavuz içerisindeki ruh sağlığı yönergeleri 4 ana bölümden oluşuyor:

Ruh Sağlığını Destekleyici Sistemler Oluşturma

İyi bir akıl sağlığının sürdürülmesi ve desteklenmesi, bir kuruluşun kültürünün ve stratejisinin bir parçası olmalıdır. Bu da tüm çalışanlar tarafından içselleştirileren ve kolayca erişilebilen şeffaf ve net politikalar ile bunların uygulanmasını gerektirir.

Seyahat ve turizm alanındaki işletmeler ruh sağlığını desteklemek için aşağıdaki uygulamalara önem vermelidir:

 • Organizasyon Stratejisi Oluşturun: Şirketinizde sadece fiziksel sağlık değil ruh sağlığını da içeren entegre bir organizasyon stratejisi oluşturun. Akıl sağlığı sorunlarından muzdarip olanlar için sistemik destek sağlayın.
 • Fiziksel /Ruhsal Ayrımını Kaldırın: Fiziksel sağlık problemleri için hoşgörü gösterilen izin gibi konuların ayn ışekilde ruh sağlığı problemleri için de uygulanmasını sağlayın. Organizasyonunuz içinde fiziksel sağlık problemleri için kurgulanan çözümleri ruh sağlığı problemleri için de geliştirin.
 • Eğitim Verin: Çalışanların hem kendilerinde hem de çalışma arkadaşlarında ortaya çıkabilecek ruh sağlığı problemlerine karşı farkındalık oluşturabilmesi için gerekli eğitimlerden geçirilmesi. Ruhsal direnç, an farkındalığı (mindfullness) gibi konseptlerle ilgili eğitim ve seminer çalışmaları yapın.
 • Esneklik Sunun: Çalışanların ihtiyaç duymaları halinde çalışma saatleri veya çalışma yerlerini değiştirmek için nasıl en kolay şekilde talepte bulunabileceklerini ve buna ilişkin taleplerinin makul bir şekilde değerlendirileceğinden emin olmaları.
 • Yalnızlara Özel Destek Verin: Aile bağları olmayan, yalnız kişilere özel destek sunulması. Özellikle turizm sektöründe farklı ülkelerden gelerek çalışanlar için destekleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi.

Çalışanlar İçin Güvenli Alanlar

Ruh sağlığına değer veren bir sistemin, güvenli, sıcak ve samimi bir ortamla desteklenmesi gerekir. Bu tip ortam aynı zamanda çalışanların kendini geliştirmesi için fırsat sağlar. Güvenli alanlar yaratmak, ofiste ve  çevrimiçi ortamlarda veya başka iş alanlarında ayrımcılık uygulanmasının önüne geçer.

Seyahat ve Turizm işletmeleri güvenli alanlar oluşturmak için şunları yapmalıdır:

 • Etkin Geri Bildirim: Çalışanların mevcut sistemlerin iyi çalışıp çalışmadığını paylaşmalarına olanak tanıyan geri bildirim sistemleri geliştirin. Çalışma ortamının personel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığını takip edin. Çalışanların kendi durumlarıyla ilgili kendi yöneticilerine ulaşamadıkları durumlarda takip edebilecekleri alternatif iletişim metotları sunun.
 • Dışlanmayı Önleme ve Gizlilik: Akıl sağlığı ile ilgili sorunlar yaşayan personelin dışlanma ve ayrımcılık ile karşılaşmayacağından emin olun. Akıl sağlığı ile ilgili sorunlarını işyeri ile paylaşmaktan korkan çalışanlar için bu bilgilerin gizliliğinin her koşulda sağlanacağına dair güvenceler oluşturun.
 • İş/Özel Hayat Dengesini Kurma: İş ve özel hayatın dengeli olduğu bir yaşamı destekleyin ve teşvik edin. Hobiler sunun ve boş vakitlerini etkin değerlendirebilmeleri ve çalışanların birbirleriyle iş dışında da iletişim kurabilecekleri etkinlikler düzenleyerek bu tip bir bir ortamı teşvik edin.
 • Şampiyonlar Seçin: Her ekip içinde ekibin ruh sağlığını destekleyip kuvvetlendirecek şampiyonlar seçin. Çalışanların performans kriterleri içine bu tip çabaları da ekleyerek onları bu çabaları için ödüllendirin.
 • Özel Hayata Değer Verin: Zihinsel iyiliğe ve boş zamanlarına değer veren çalışanları dışlamayan bir şirket kültürünü teşvik edin. Bu tip çalışanlara ve onların özel zamanlarını değerlendirme şekline karşı alaycı dilden kaçının.

Aktif ve Çevik Bir Sistem

Hızlı tepki verme ve zaman içinde gelişebilme yeteneği, sağlıklı bir çevreyi sürdürmenin anahtarıdır. Bu ise organizasyon içindeki sistemlerin ve politikaların değişen koşullara göre nasıl güncellenebildiği ile yakından ilişkilidir.

Seyahat ve Turizm işletmeleri zaman içinde gelişen problemlere esneklik sağlayabilecek bir sistem için şunları yapmalıdır:

 • Wellness Odaklı Tasarım: Zihinsel iyilik unsurlarını ofis ve şirketinize ait binalar, ofisler ve çalışma alanları ile ilgili her türlü tasarım öğesine katın. Çalışanlara çalışma alanları, çalışma süreleri, düzenleri gibi konularda söz hakkı verin. Uzun ve ağır çalışma gerektiren dönemlerden sonra zihinsel sağlık için molalar sunun.
 • Aktif Katılım: Çalışanların fikrini almadan onların zihinsel iyiliği adına kararlar almayın. Çalışanların kendi adına kararlar alabilmesini teşvik edin.
 • Kişisel Gelişim: Çalışanların kendilerini geliştirebilmeleri ve yıllar içerisinde aynı çalışma ortamından kaynaklanan monotonluğu aşabilmeleri adına profesyonel beceriler için fırsatlar sunun.
 • KPI’ları Gözden Geçirin: Yapılan işin niteliğinin dramatik şekilde değiştiği süreçlerde çalışan KPI’larının onların aleyhine olmayacağk şekilde güncelleme esnekliği sunun. Aşırı hedefler ile psikolojik baskı altında çalışmalarına engel olun.

Sektörde Örnek Oluşturacak Politikalar

Bir kuruluşun iyi bir akıl sağlığına yönelik kendi içinde yaptığı çalışmalar ile bunlar hakkında diğer firma ve kurumlarla ilişkisi aynı eksende olmalıdır. İşyerinde ruh sağlığını iyileştirmeye yönelik çabaların sektör genelinde duyurulması ve bunların tüm sektörde uygulanması kurumların önceliği olmalıdır. Bu anlamda turizm işletmeleri aşağıdaki alanlarda ek çabalar göstermeli ve gerekli olduğu noktalarda sektöre öncülük etmelidir:

 • Resmi Kurumlar ve Yerel Otoritelerle İletişim: Uyguladığınız ruh sağlığı politikalarının işe yaradığı ve yaramadığı noktaları sürekli olarak ilgili otoritelerle paylaşın. Uzmanları çağırarak politika değerlendirmeleri yapın. Çalışan deneyimlerinin mutlaka ilgili birimlerce bilinmesini sağlayın.
 • En İyi Pratik Örnekleri: Sektördeki sizin gibi düşünen kurumlarla işbirliği yaparak başarılı örnekleri onlarla paylaşın. Sektörel çapta bu çabaların duyulmasını sağlayın, gerekli olduğu takdirde sektörde bu çabalara öncülük edin.
 • İş Ortaklarınızı Seçin: İş ortaklarınız ve sağlayıcılarınızın da bu ruh sağlığı pratiklerine uyan firmalardan seçerek bunu sizinle çalışabilmelerinin bir önkoşulu haline getirin.

 

Pandemi’den Çıkış İçin Daha İyi Ruh Sağlığı

Özellikle iş kayıplarının ve belirsizliğin arttığı kış döneminde işletmelerin COVID-19 sonrası döneme daha iyi hazırlanmalarına yardımcı olmasını amaçlayan kılavuzlar, pandemiden çıkışta çalışanların ruh sağlığına destek verilmesinin önemine vurgu yapıyor. Önde gelen sağlık otoriteleri ve sektör liderlerinin tavsiyeleriyle derlenen yönergeler çalışanların iyi akıl sağlığının kuruluş kültürünün ve stratejisinin bir parçası olması gerektiğini belirtiyor.

WTTC Başkanı Gloria Guevara ise bu kılavuz çalışmasıyla ilgili şunları söylüyor:

WTTC, her türden Seyahat ve Turizm işletmesine ve çalışanlarına yardımcı olacak zihinsel sağlık üzerine odaklanan bu önemli üst düzey yönergeleri yayınlamaktan gurur duyuyor. Turizm ve seyahat sektörü yaş, cinsiyet veya etnik kökene bakılmaksızın tüm sosyo-ekonomik geçmişlerden insanları istihdam ediyor. Bu çalışanların neredeyse yarısı kadın ve %30’u genç. COVID-19 salgınından kaynaklanan neredeyse bir yıllık güvensizlik ve zorluktan sonra, bu sektörün zihinsel sağlığına yatırım yapmak için şimdi doğru zaman,  ayrıca doğası gereği Seyahat ve Turizm sektörü hayatın her kesiminden insana neşe getiren bir sektördür, bu nedenle sektörün bu değerleri işyerine de yansıtması son derece mantıklıdır. Bu yönergelerin iş gücü içinde gerçek bir değişiklik yarattığını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

 

Ruh Sağlığı Problemleri İş Performansını Düşürüyor

Özellikle pandemi döneminde yoğunlaşan sıkıntılar sonrası daha da önem kazanan ruh sağlığını koruma konusunda yapılan çalışmalar hafif ölçekli sorunların dahi çalışan sağlığına etkisinin yanı sıra işgücünde de önemli kayıplar oluşturduğunu gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü depresyon ve anksiyete gibi yaygın ruhsal bozuklukları giderme alanında işverenin yapacağı her 1 dolarlık yatırımın ona 4 dolar getiri olarak döneceğini belirtiyor.

Chartered Personel ve Geliştirme Enstitüsü (CIPD)’nün yaptığı araştırma ise ruh sağlığının çalışan performansına etkisini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan çalışanların:
– %95’i kötü ruh sağlığının iş performanslarını düşürdüğünü
– %85’i ise ruh sağlığı ile ilgili sıkıntılar yaşarken işe konsantre olmanın zor olduğunu
– %64’ü ruh sağlığı problemlerinin görevlerini tamamlama süresini uzattığını
düşünüyor.

 

Comments are closed.