UNWTO: Otel Rezervasyonları Sınırlı Artarken Kısa Dönemli Kiralamalar Uçuşta

UNWTO: Otel Rezervasyonları Sınırlı Artarken Kısa Dönemli Kiralamalar Uçuşta

Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UNWTO) Mayıs ayına ilişkin turizm istatistiklerini yayınladı. Hem 2020 hem de 2021 yılı verilerini 2019 yılı ile karşılaştırmalı olarak bulabileceğiniz UNWTO Tourism Recovery Tracker sayfasında Sojern, STR gibi büyük veri analiz firmalarının aylık verileri ücretsiz incelenebiliyor.

İstatistiklerde otel rezervasyonlarındaki artışa rağmen uçak bileti satışlarının istenilen düzeyde iyileşme göstermediği dikkat çekiyor. Otel rezervasyon ve uçuş rakamlarının ötesinde AirDNA gibi platformlardan kısa dönemli kiralama istatistiklerini de toplayan UNWTO Tracker’da kısa dönemnli kiralamaların 2019 yılı seviyelerine en hızlı şekilde dönen alan olduğu dikkat çekiyor.

Webius Digital olarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu Dünyadaki Top 10 Destinasyon başlığı altındaki Mayıs 2021 verilerini sizler için değerlendirdik.

Otel Rezervasyonları

Sojern tarafından sağlanan otel rezervasyonları rakamlarında Türkiye’nin Mayıs ayında 2019’a göre hala %62 geride olduğu dikkat çekiyor. Mart ayındaki toparlanmaya rağmen sonrasındaki vaka artışları ve kapanmalar neticesinde azalan rezervasyon talepleri Mayıs ayı ile birlikte tekrardan bir toparlanma sürecine girmiş gözüküyor.

Avrupa özelinde ise özellikle iş seyahatleri ve kongre turizmi gibi alanlarda ön plana çıkan Almanya gibi destinasyonlardaki kaybın 2019’a göre hala %90’lara yakın olduğu görülmekte. İtalya ve Fransa gibi ABD ile karşılıklı test garantili uçuşları açabilen ülkeler, ABD’deki bu turizm patlamasının da etkisiyle kayıplarını azaltmaya başlıyorlar.

2020’nin çoğu ve tüm 2021 yılı boyunca turistlere neredeyse tamamen kapalı olan Tayland’a bu yaz gidebilme umudu taşıyan tatilciler sayesinde kayıplar hala %70’ler seviyesinde. Yine de son 10 günde artan vakalar ve nüfusun sadece %3’ünü aşılayabilmiş olması sebebiyle Tayland’ın bu yıl da turistlere tamamen açılması ihtimali oldukça düşük gözüküyor.

Amerika kıtasında ise yoğun aşılamalar sayesinde pandeminin etkilerini geride bırakmaya başlayan ABD ve Cancun gibi ABD’li turistlerin gözde tatil destinasyonlarını içeren Meksika’da ise 2019 yılı rakamlarına yaklaşıldığı göze çarpmakta.

Otel Aramaları

Sojern tarafından sağlanan diğer bir veri de otel aramaları. Özellikle Internet üzerinde yapılan otel aramalarını baz alan bu istatistiki veri destinasyonlara olan potansiyel talep açısından değer taşıyor. Burada da gerçekleşen otel rezervasyonlarında olduğu gibi ülkemize olan ileriye dönük talebin Ocak-Şubat döneminde toparlandığı, Nisan ile birlikte önemli bir darbe aldığı ve Mayıs ile birlikte tekrar bir toparlanma sürecine girdiği görülmekte.

Meksika’nın 2019 yılının %30 üzerinde performans gösteriyor olması COVID-19 aşılamaları tamamlandığında ABD’de oluşan turizm patlamasının diğer kaynak pazarlarda da oluşabileceğini göstermesi açısından umut verici. Yine tabloda ABD ile direk karşılıklı uçuşları hazırlanan test protokolleri ile başlatabilen Avrupa destinasyonlarının bu turizm patlamasından kısmen paylarını alabildikleri görülüyor.


Otel Dolulukları

STR tarafından sunulan bu veride otel dolulukları açısından en iyi tablonun Çin’de olduğu görülüyor. Aşılamada 1 milyar barajını aşan Çin her ne kadar dışarıya hala kapalı olsa da iç turizme yönelik çabalar ile otellerin 2019 rakamlarına yaklaşmaya başladıkları görülmekte. Ülkemizin ise Mart ayında %44’lere kadar çıkan dolulukların Mayıs ayında %35’ler seviyesine geri düştüğü görülüyor.

Yine iç turizm ile güçlü kalan bir destinasyon olan ABD ve ABD’li turistlerin kapı komşusu olan Meksika da otel doluluklarında kayda değer artış gösteren ülkeler arasında. İş seyahatleri ve kongre turizmi ile yoğun şekilde beslenen Almanya gibi destinasyonlar ise otel doluluklarında en büyük kaybı yaşamakta.


Seyahat İsteği

Internet üzerindeki sosyal medya etkileşimlerinin incelenmesiyla ortaya çıkan bu raporda hakkında en çok konuşulan ilk 10 destinasyon bulunuyor. Pozitif bahsedilmeler – Negatif bahsedilmeler formülü ile hesaplanan bu değerler tatilcilerin hedef destinasyonlar hakkında görüşlerinin ne oranda olumlu olduğunu hesaplamakta.

Bu veride ülkemizin 37 puan ile Mart ayında sosyal medya üzerinde en yüksek olumlu bahsedilmeye ulaştığını ancak ardından gelen kapanmalar ile bunun Nisan’da 11 puana kadar düştüğü görülmekte. 26 puanlık bu düşüş İspanya’nın Şubat’taki vaka artışları sonrasında yaşadığı 27 puanlık düşüşle birlikte tablodaki en keskin değişim olarak dikkat çekiyor.


COVID-19 Vaka Sayıları

GÜncel 14 güne yayılan vaka sayıları istatistiğine göre hazırlanan bu tabloda ülkemizin Nisan ayından Mayıs’a geçişte önemli bir hamle ile İspanya ile aynı vaka sayılarına gerilemeyi başardığı görülüyor. Yine de Türkiye’nin Mayıs ayı vaka sayıları Fransa hariç diğer Top 10 destinasyonların üzerinde seyretmiş.

Global Otel, Uçuş ve Kısa Kiralama İstatistikleri

Bu bölümde ForwardKeys tarafından sağlanan uluslararası gerçekleşmiş uçuşlar ile otel rezervasyonları ve kısa dönemli kiralamaların bir karşılaştırması görülmekte. Otel rezervasyonalarında önemli bir artış gözükmesine rağmen uluslararası uçuşların henüz yeterli artışı sağlayamamış olduğu görülüyor. Tüm platformlar arasında en hızlı toparlanan ise kısa dönemli kiralamalar. Otel rezervasyonlarında 2019’a göre hala globalde %30-40 arasında bir kayıp görülürken kısa dönemli kiralamalarda ise Mayıs ayı itibariyle 2019 rakamlarının yakalandığı görülmekte.

Antalya Kısa Dönemli Kiralama İstatistikleri

UNWTO verilerine ek olarak yaptığımız bu araştırmada Antalya bölgesinde AirBnB ve Vrbo gibi platformlarda listelenen kısa dönemli kiralama opsiyonlarının 2019,2020 ve 2021 yılı değişimlerini inceledik. Antalya özelinde hem kiralanan mülk sayısı hem de konaklama sayılarında önemli artışlar göze çarpıyor.

2019 yılına göre 2020’nin 3. çeyreğinde %100’e varan artışların görüldüğü bu alanda Antalya bölgesindeki toplam kısa dönemli kiralanabilir seçenek sayısı Mayıs 2021 itibariyle 12 binin üzerine çıkmış durumda.

Kiralamaların önemli oranda dönemsel olduğunun görüldüğü bu raporda kış aylarında 8 binler seviyesine düşen seçenekler yaz aylarında %50 artışla 12 binleri buluyor. AirDNA platformuna göre kiraların en düşük olduğu ay ortalama 409 TL ile Kasım ayı iken en yüksek kiralama bedelleri ortalama 980 TL ile Ağustos ayında yakalanıyor. Doluluk oranlarında ise en yüksek doluluğun Ağustos ayında %65, en düşük doluluğun ise Aralık ayında %16 olarak hesaplandığı görülmekte.

Kiralanan mülklerin niteliğine ilişkin rapora göre en çok kiraya verilenler 2+1 mülkler olurken bunu 1+1 ve 3+1 mülkler takip ediyor. Oda bazında kiralamaların %16’larda kaldığı Antalya’da mülklerin %83’ü tüm ev olarak kiraya veriliyor.

Comments are closed.