TripAdvisor 2020 Seyahat Raporu Yayınlandı

TripAdvisor 2020 Seyahat Raporu Yayınlandı

TripAdvisor 2020 yılına dair veri ve öngörülerini küresel seyahat pazarı araştırma firması Phocuswright ile beraber “2020: Seyahatin Bir Yılı” isimli raporunda yayınlandı. [1]  TripAdvisor seyahat verilerinden ve Phocuswright’ın bu alandaki anketlerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda küresel seyahat talebi ve gezgin davranışlarının değişimleri ele alındı.

“Seyahat Endüstrisinde Toparlanmanın Çizelgesi” alt başlıklı rapor, TripAdvisor’ın dünya genelindeki seyahat planlama davranışlarına ilişkin ilk elden verilerinin analizi ile oluşturuldu. Raporda ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya, Japonya ve Singapur pazarları temel analizler için baz alınıyor.

 

Toparlanmanın Yol Haritası

Tripadvisor seyahatRaporun “Toparlanmanın Yol Haritası” isimli bölümünde seyahat sektörünün önünde uzun ve fırtınalı bir yol olduğundan bahsediliyor.  TripAdvisor tarafından daha önce yayınlanan 5 aşamalı toparlanma planına dikkat çeken raporda bu plan çerçevesinde henüz daha ancak 3. aşama (ilk toparlanma) ile 4. aşama (iç turizmde toparlanma) arasında bir yerlerde olduğumuz öngörülüyor.

Orijinal planda 2020 yılının Ekim ayı ile birlikte 4. aşamanın bitmesi öngörüldüğünden şu anda bu ilk yol haritasının oldukça gerisinde kalındığını söylemek mümkün.

Devam eden tüketici belirsizliğine rağmen seyahat etme arzusunun güçlü olduğu belirtilen raporda ankete katılanların %65’inin hala bir sonraki tatillerini planladıklarını gösteriyor. Bu var olan seyahat talebinin özellikle yaz boyunca iç turizmde tatil amaçlı seyahatler ile gösterdiği olumlu iyileşme işaretlerinin ardından, enfeksiyon oranları yükseldikçe birçok pazarda gerilediği belirtiliyor.

 

Kaynak Pazarlar Bazında İç ve Dış Turizmdeki Toparlanma

Seyahate güven pazardan pazara büyük farklılıklar gösteriyor. İncelenen 6 pazar arasında önümüzdeki 3 ay içerisinde seyahat etmeyi düşünenler arasında birinci sırayı %48 ile Amerikalılar alıyor. Önümüzdeki 3 ay içinde seyahat etme konusunda en isteksiz olanlar ise %12 ile İtalyanlar.

güvenli seyahat
Farklı kaynak pazarlardaki iç ve dış turizm bazında toparlanma incelendiğinde ise özellikle iç turizmin pek çok pazarda otelciler için can simidi niteliğinde olduğu görülüyor. Ağustos-Eylül döneminde 2019 seviyelerine yaklaşan ve bazı durumlarda geçen iç turizm toparlanması, karantina önlemlerinin artmasıyla Eylül’den sonra tekrar düşüşe geçiyor.

 

ABD

ABD’de iç turizmdeki toparlanma yavaş ama stabil bir şekilde güçlenmiş. Haziran ayı ile birlikte tırmanışa geçen ve Eylül’de 2019 seviyelerini yakalayan iç turizm konaklamaları, bu noktadan itibaren tekrar düşüşe geçmiştir.

abd turizm

Uluslararası seyahatteki toparlanma iç turizme göre çok düşük seviyelerde de olsa özellikle yakın mesafedeki tropik destinasyonlara karşı olan tatil talebinin Eylül ayı ile artmaya başladığı görülmektedir.

 

İngiltere

Salgının yoğun şekilde etkilediği İngiltere’de toparlanma diğer pek çok ülkeye nazaran daha geç olmuştur. Ağustos ve Eylül aylarında 2019 seviyesini yakalayan iç turizm talebi sıkı karantina önlemleri ile yoğun bir düşüşe geçmiştir.

ingiltere turizm

Uluslararası uçuşların seyahat koridorlarının eksikliği sebebi ile bir türlü artmadığı ülkede yurtdışı tatil talebi de Ekim ayında neredeyse pandeminin ilk dönemlerindeki seviyelere gerilemiştir.

 

Singapur

Uluslararası tüm uçuşların daha ilk günlerden sıkı karantina koşullarına bağlandığı Singapur’da uluslararası tatil talebi neredeyse sıfırlanırken buradaki boşluk tamamen iç turizme kaymıştır.

singapur turizm

Pandemide başarılı bir sınav veren ülkede vaka sayılarının düşük seyretmesi ile artan iç turizm güveni toplamda 2019 rakamlarının 2 katına yaklaşan bir iç turizm talebinin oluşmasına yol açmıştır.

 

TripAdvisor Seyahat Türlerinde Değişim

Seyahat türlerinde de değişiklikler gözleniyor. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %65’i seyahat ederken kalabalık yerlerden kaçınmanın destinasyon seçiminde önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Katılımcıların yarısından fazlası (%52) ise bir doğa gezisi yapmayı pandemi öncesine göre daha ciddi şekilde düşündüğünü belirtmiş.

outdoor tatil

TripAdvisor’ın kendi istatistiklerine göre 2019 yılında doğal parklar ve benzeri outdoor etkinlikleri aramalarının payı %25’ler seviyesinde iken bu oran 2020’de %34’e yükselmiş.

 

Yakın Mesafe Tatillerine Eğilim

Ekim ayında yapılan ankete göre seyahat planlayanların %18’i bir sonraki seyahatlerinde uluslararası bir uçuşa çıkmayı planlıyor.  Bu katılımcılardan 5 saat veya daha fazla uzun mesafeli bir uçuş yapmayı düşünenlerin oranı ise sadece %7 . Ankete katılanların yarısından fazlası (%52) tekrar uluslararası bir uçuş yapmaları için bir yıldan daha fazla bir süre geçmesi gerektiğini belirtiyor.

uzak mesafe uçuşları
Aynı anket, iç turizmde durumun daha canlı olduğunu ortaya koymakta. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi (%65) önümüzdeki 6 ay içinde yurt içinde seyahat etmeyi düşündüğünü belirtirken %16’sı ise 4 hafta içinde yurt içinde seyahat etmeyi planladığını söylemekte.

Bu sonuçlara göre aşı yaygınlaşana kadar uzun bir süre için, büyük kaynak pazarların yurt içi toparlanma aşamasından uluslararası seyahat aşamasına geçmesi pek olası değildir. Eylül ve Ekim aylarında yurt içi konaklamalara yönelik talebin dahi azaldığı göz önüne alındığında, yaz aylarında doluluklarda sıçrama yaşayan çoğu ülkede bile önümüzdeki dönemde ilk pandemi koşullarındaki doluluklara geri dönülmesi olasıdır.

 

Tripadvisor Seyahat Taleplerinde Değişim

Pandemi sürecinde planlama güçlükleri ve belirsizlikler sebebiyle tatilcilerin son dakika rezervasyonlarına ilgisi arttı. Tatile 30 gün veya daha az kala konaklama arayanların sayısı Ekim 2019’da %51’ler seviyesindeyken bu rakam 2020’de %62’ye çıktı. Yine de anketler son dakika seyahat aramaları yapıyor da olsa insanların artık daha özenli bir şekilde seyahatlerini planlama arzusunda olduğunu gösteriyor. Ekim ayında yapılan bir ankette katılımcıların %69’u bir sonraki seyahatlerini geçmiştekilere göre çok daha detaylı araştıracaklarını söylüyor.

son dakika rezervasyonları

Pandemi döneminde Tripadvisor seyahat platformunda 90 gün ve daha ileri tarihli seyahat arayanların oranı 2019’daki %25’in çok üzerine,  %52’ler seviyesine yükselmiştir. Bunun olası bir nedeni, bu dönemde kısa vadeli seyahat planlaması yapmanın zorluklarının yanı sıra, yakın zamanda gerçekleşecek seyahatlerin iptal edilmek yerine ertelenmesiydi. Tatilcilerin bu “iptal yerine ertele” yaklaşımı belki de önümüzdeki dönem için bastırılmış tatil talebinin erken bir işareti olabilir.

 

 

Misafir İletişiminde Başarılı Olanlar Avantajlı

Ekim ayında altı farklı pazarda ankete katılan tüketicilerin üçte ikisi işletmelerin güvenliğini ve temizliğini çok önemli bir faktör olarak gördüklerini söyledi. Misafirlerin %63’ü konaklama seçeneklerini değerlendirirken, bir otelin sağlık ve güvenlik önlemlerini pandemi öncesine göre çok daha önde tuttuğunu belirtti.

sağlık ve hijyen endişeleri
Sonuç olarak, müşterilerle iletişim, yolcu talebini artırmanın yanı sıra olumlu bir deneyim sağlamanın anahtarı haline geldi. Uyguladıkları yeni önlemleri etkili bir şekilde iletebilen işletmeler, tatil için geri dönen müşterileri çekmek için kendilerini daha iyi konumlandırdılar.

 

 

Bizler Webius Digital olarak misafir iletişiminde güvenli turizme yönelik temizlik ve hijyen odaklı sosyal medya paylaşımlarını etkili bir şekilde kullanabilen otellerin bu alanda bir adım öne çıkacağını Kriz ve Felaket Dönemlerinde Sosyal Medya yazımızda sizlere aktarmıştık.

Bugün TripAdvisor’ın bu kapsamlı raporu ile ortaya çıkan sonuçlar da misafir iletişiminin önemini destekler niteliktedir. Özellikle güçlenen hijyen ve  sağlık/güvenlik önlemleri bilinci ile 2020’de başarılı bir sınav veren turizm sektörümüzün 2021’de daha iyi yerlere gelebilir. Burada temel gereksinim yaratılan olumlu imajın sürekli mesajlar ile yeni sezona taşınabilmesini sağlamak yönünde olacaktır.

WTM Londra gibi sanal mecralara taşınan fuarlarda Akdeniz havzasında rekabet ettiğimiz ülkelerin pandemi ile mücadele konusunda verdikleri mesajlarında bizi geride bırakmaya çalıştıkları turizm basınımıza yansımıştı. Dijital mecralarda güvenli turizm mesajını tekrar tekrar öne çıkaracak paylaşımlar yapmak, misafir hafızalarını taze tutmak önümüzdeki sezonun kayıp bir sezon haline gelmemesi için çok önemli olacaktır.

 

Kaynaklar:

[1] TripAdvisor COVID-19 Whitepaper November 2020

Comments are closed.