Seyahat ve Turizmin Geleceği Raporu Yayınlandı

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC)  küresel yönetim danışmanlık firması Oliver Wyman ile işbirliği içinde seyahat ve turizm eğiliminin pandemi dönemi sonuçlarını inceleyen yeni bir rapor yayınladı. Turizmin geleceği açısından pandemi dönemi ve sonrası ile ilgili projeksiyonların olduğu raporda aşağıda sıralanan 4 temel makro-eğilimin pandemi sonrasındaki toparlanma sürecinde çok önem arz edeceği öngörülüyor:

Misafir Taleplerindeki Değişim

Misafir talebinin evrimleşmesinde COVID-19’un etkileri yadsınamaz. Yapılan anketler güvenilir, tanıdık ve tahmin edilebilir seyahat seçeneklerinin git gide daha fazla tercih edildiğini ortaya koyuyor. Geleceğe yönelik tahminler, yurt içi turizm hareketlenmesinin ve outdoor etkinliklere yönelimin kısa vadede daha etkili olmaya devam edeceğidir.

Sağlık ve Hijyen

Hijyen ve sağlığın da pandemi döneminde etkisi tartışılmaz şekilde artmıştır. Yeniden misafir güvenini tesis etmenin de anahtarı hijyen ve sağlık alanında onlara verilecek güvencelerdir. Araştırmacılar sosyal mesafeye yönelik endişelerin ve yabancı bir ülkede mahsur kalma korkusunun kısa ve orta vadede tüketici davranışına yön vereceğini düşünüyorlar.

İnovasyon ve Dijitalleşme

Teknolojik inovasyon ve dijitalleşme çabaları pandemi ile birlikte daha da hızlanmış durumdadır. Hızlı bir şekilde dijital platformları kullanmak zorunda kalan topluluklar bunların benimsenmesini ve bu platformlardan yapılan tüketimi arttırmıştır. Tatil arayanlar artık özellikle güvenli ve sorunsuz seyahat süreçlerinin bir ön koşulu olarak her noktada temassız teknolojilerin mevcut olmasını bekliyor.

Sürdürülebilirlik

Son olarak pandemi sürecinde sürdürülebilirlik kavramının daha da öne çıktığı görülmektedir. Çevre ve doğa bilincinin artması ile tatilciler açısından da tercih edecekleri destinasyonların ve tesislerin bu sürdürülebilirlik kriterlerine uyumu gelecekte daha da önemli olacaktır.

 

Turizmin Geleceği Nasıl Şekilleneceek?

WTTC’nin hazırladığı “İyileşme ve Ötesi: COVID-19’un Ardından Seyahat ve Turizmin Geleceği” raporu, Seyahat ve Turizm sektörünün mümkün olan en hızlı şekilde toparlanması için bir dizi öneri de sunuyor. Bunun için küresel ve koordineli bir yaklaşım benimsemenin öneminden bahsedilen raporda, her ülkenin ayrı ayrı açıkladığı güvenli turizm sertifika programlarının global ölçekte birleştirilmesi gibi öneriler bulunuyor.

İç turizme kayış, hijyen ve temizlik konusunda artan hassasiyetler, işgücü gibi pek çok farklı alanda önemli istatistik çalışmalarını da içeren rapor özellikle insanların hastalık kadar karantinada kalma veya ülkelerine geri dönememe korkuları da olduğunu gözler önüne seriyor.


Sizler için daha önce hazırladığımız Oteller İçin Yeni Normal: 5 Önemli Kriter yazımızda belirttiğimiz outdoor seçeneklerinin zenginleştirilmesi ve iç turizme ağırlık verilmesi gibi önerilerin de yer bulduğu raporla ilgili gelin farklı başlıklar altında öne çıkan konulara birlikte göz atalım:

güvenli seyahat

1. Global Ölçekte Reaksiyon

Raporda ülke giriş ve çıkışlarında standartlaştırılmış testler ile temas izleme gibi politikaların global ölçekte standart hale gelmesinin önemi vurgulanıyor. Bunun için WTTC tarafından 120 üyenin katılımıyla hazırlanan WTTC Safe Travels protokolü tanıtılıyor.

Bunun dışında AB gibi birliklerin içinde dahi ülkelerin farklı sınır kapatma politikaları uygulamalarının seyahat planlayan insanlarda mahsur kalma korkusunu derinleştirdiği belirtiliyor.

turizmin geleceği

2. Turizmin Geleceği İçin Umudu Canlı Tutun!

Dünyadaki pek çok destinasyondan örnekler sunan raporda Destinations such as İsviçre’nin “Dream Now, Travel Later”, İrlanda’nın “I will return” ve Portekiz’in “Can’t Skip Hope” kampanyalarına yer veriliyor.

Dünya çapındaki destinasyonların misafirler ilgisini canlı tutmak adına hazırladıkları sosyal medya ve sanal turlar gibi çalışmalardan örnekler veriliyor.

turizmin geleceği

3. Dijitalleşme ve Dijital Tehditler

Temassız teknolojilerin ve dijital kimlik gibi konuların öne çıktığı raporda otellerin %89’unun dijitalleşme önündeki en büyük engel olarak “yerel ölçekte kalifiye çalışan yetersizliği” gördüğü söyleniyor. Bu sorunu aşmak adına dijital alanda yetkin personel çalışmalarına ağırlık verilmesi öneriliyor.

Dijital alanda fırsatlar kadar tehditlerin de arttığına dikkat çekilen raporda bulut bilişim gibi teknolojilere daha hızlı geçişin tehdit unsurlarını azalttığına dikkat çekiliyor.

4. İç Turizmin Desteklenmesi

Pek çok ülkede turizm sektörünün ayakta kalabilmesi için iç turizmin canlandırılması gerektiği belirtilen raporda, yakın dönem için verilebilecek iç turizm destekleri örnekleniyor.

Tayland, Güney kore gibi iç turizm için direk makit desteği sunan ülkelerin yanı sıra hafta sonu tatillerinin 3 güne çıkarılması gibi iç turizmi destekleyici düşünceler de raporda tartışılıyor.

5. Turizmin Geleceği İçin Sürdürülebilir Turizm

Karbon emisyonu, harcanan su ve elektrik miktarı gibi alanlarda önemli tasarruflar hedefleyen global zincirlerden örnek verilen raporda, insanların çevre bilincinin gelişmesi ile bu markaları “çevreye duyarlı” politikalarına daha çok değer verdiği vurgulanıyor.

Raporda normalde çok yavaş ilerleyen sürdürülebilir turizm gelişmelerinin pandemi ile bu alandaki bilincin artması ile ilgi odağı haline geldiği belirtiliyor. İngiltere’de yenilenebilir enerji kaynakları ile yapılan ısıtma projelerine 20 yıl boyunca her çeyrek bazında ödeme desteği sağlandığı belirtilen raporda yüksek karbon ayak izine sahip alanlarda sürdürülebilirlik desteklerinin önemine vurgu yapılıyor.

6. Yetişmiş Personeli Korumak İçin Projeler Üretilmeli

Turizm sektöründeki ani duruşların yetkin elemanların farklı sektörlere kayması ile sonuçlanabileceği belirtilen raporda yetişmiş personellerin turizm sektörü içinde tutulmasının önemine de dikkat çekiliyor.

Accor , Hyatt gibi global zincirlerin bu dönemde işten çıkarılan personel için kurdukları Hyatt Care Fund gibi fonlardan örnekler veriliyor. Raporda ayrıca Hilton, Wyndham, IHG gibi grupların işten çıkan personelin farklı sektörlerde işlere yerleşebilmesi için eğitim ve iş bulma firmalarıyla yaptıkları ortaklıklardan söz ediliyor.

Comments are closed.