Dünya Turizm İstatistikleri Karşılaştırmalı Olarak UNWTO Tracker’da

Dünyada gitgide daha fazla ülke seyahat kısıtlamalarını kaldırırken, Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) küresel turizmi desteklemek için bir turizm izleme durum panosu olan UNWTO Tracker [1] uygulamasını hizmete aldı. Bu program, dünya turizm istatistikleri ile karşılaştırmalı olarak destinasyonlar ve bölgelerin karşılaştırmalarını içeriyor.

UNWTO Tracker, Birleşmiş Milletlere bağlı bu önemli turizm örgütünün pandemiye karşı küresel turizme öncülük ettiği en önemli çalışmalardan birisi. Daha önce sizlere sunduğumuz, ESTA tarafından hazırlanan Ağustos ayında Internet üzerinde en çok aranan destinasyonlar gibi UNWTO’nun bu uygulaması da destinasyonlar bazında istatistikler sunuyor.

Bugüne kadarki en kapsamlı turizm izleme panosu olan Tracker, uluslararası kuruluşlar ile Sojern, STR, AIRDNA ve Our World in Data gibi büyük ölçekli data sağlayıcılar arasındaki bir ortaklığın sonucu. Ücretsiz olarak sunulan bu ürün, aylara, bölgelere ve alt bölgelere göre önemli turizm performans göstergelerini kapsıyor ve turizmdeki son durumun gerçek zamanlı bir karşılaştırmasına olanak tanıyor.

 

Dünya Turizm İstatistikleri Ücretsiz ve Karşılaştırmalı Olarak Tek Bir Ekranda!

UNWTO Tracker, turizm konusundaki tüm verileri tek bir yerde derliyor. Bu sayede hükümetlere ve özel işletmelere turizmdeki toparlanmayı küresel ve bölgesel düzeyde izleme becerisinin yanı sıra en önemli destinasyonlar hakkında güncel bilgileri sunuyor.

UNWTO Tracker uygulaması şu verileri içermekte:

  • Uluslararası turist gelişleri
  • Dış ve iç hava yollarında koltuk kapasitesi
  • Hava yolu rezervasyonları
  • Otel aramaları ve rezervasyonları
  • Otel doluluk oranları
  • Kısa süreli kiralama talebi

Gelin birlikte UNWTO’nun bu Tracker uygulamasından derlediğimiz, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dünyadaki Top10 destinasyon istatistiklerine bir göz atalım.

1. Uluslarası Varışlar (Bir önceki yıla göre % değişim)

Dünya turizm istatistikleri arasında en önemlisi sayılabilecek, insanların ülkeler arasındaki seyahatlerini gösteren uluslarası varışlarda Top10 destinasyonlar arasında bu alanda en kötü etkilenen ülke şu anda yabancı turistlere tamamen kapanmış olan Tayland. Sınırlarını çok kısıtlı olarak açan Çin ve şu an günlük 12.000’lere yaklaşan vaka sayısıyla İspanya en kötü etkilenen ülkeler arasında.

Ülkemiz de Top10 destinasyonlar arasında Ağustos ayı verileriyle %96’lık düşüş ile en kötü etkilenenler arasında bulunuyor.

Kaynak: UNWTO

2. Otel Rezervasyonları (Bir önceki yıla göre % değişim)

Ağustos ayı verileriyle bir önceki yıla göre %86’lık rezervasyon kaybı ile İspanya bu alanda en çok etkilenen destinasyon konumunda. İspanya’yı sınırlarını yabancı turistlere tamamen kapatan Tayland izliyor. Pandeminin ilk aşamalarında en çok etkilenen iki ülke İtalya ve Çin ise bu ülkeleri takip ediyor.

Ülkemiz bir önceki yıla göre rezervasyon kaybında %67 ile dünyadaki Top 10 destinasyonlar arasında orta sıralarda yer alıyor.

Kaynak: SOJERN

3. Otel Dolulukları (Bir önceki yıla göre % değişim)

İç turizm açısından çok kuvvetli ülkeler olan ABD ve Almanya geçen yıla göre %50 civarı bir kayıp yaşarken Çin’de bu kaybın iç turizme verilen destekler sayesinde sadece %36 seviyesinde olduğu görülüyor.

Dış turizmin iç turizme oranla çok büyük olduğu Meksika, Tayland gibi destinasyonlarda doluluklardaki kayıp %80’lere ulaşırken ülkemizde de bu kaybın %60’lar seviyesinde olduğu görülüyor.

Kaynak: STR

4. Otel aramaları (Bir önceki yıla göre % değişim)

Otellerin aranma oranlarına bakıldığında en büyük düşüşün Akdeniz havzasının pandemiden en çok etkilenen ülkeleri İtalya ve İspanya’da olduğu görülüyor. Ülkemiz de %75’lik düşüş ile bu ülkeleri takip ediyor.

İç turizmi destekleyen Çin’de otel aramalarının hala oldukça canlı olduğu görülürken ABD ve Meksika’da ise otel aramalarının önceki yıla %40-50’ler seviyesinde azaldığı görülüyor.

Kaynak: SOJERN

5. Vaka artış hızı (Bir önceki aya göre % değişim)

Vaka artış hızında dünya ortalaması olan %32’nin altında, sadece %17 ile iyi bir sınav veren ülkemiz %60’lara varan artışlar yaşayan İspanya’ya göre çok iyi durumda.

Top10 destinasyonlar içinde en düşük artışların %7 ile İtalya, %11 ile İngiltere ve %16 ile Almanya’da olduğu görülüyor.

Kaynak: Our World in Data

UNWTO: Dünya Turizm İstatistikleri İçin Temel Kaynak

Merkezi Madrid’de bulunan ve 1975 yılında kurulan UNWTO (Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü) seyahat ve turizm alanında faaliyet gösteren uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletlerin ilkeleri çerçevesinde görev yapan örgütün amacı üye ülkelerin ekonomik gelişimlerini destekler mahiyette dünya turizmine katkıda bulunmaktır.

 

Kaynaklar:

[1] https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker

Comments are closed.