Gizlilik İlkelerimiz

Ziyaretçilerimizin mahremiyet haklarını koruyoruz

Gizlilik İlkelerimiz

Gizlilik İlkelerimiz

Müşteri Bilgilerinin Korunması

Müşterilerimizin ve Webius Digital Web sitesine giren ziyaretçilerin mahremiyet haklarının önemli olduğunun farkındayız. Bu konudaki ilkemiz, müşteriler hakkında öğrendiğimiz her şeyi gizli tutmak olmuştur. Örneğin, müşterilerimizle ilgili gizli veya Kişisel Bilgileri (aşağıda tanımlandığı gibi), yasaların zorunlu kıldığı haller veya müşteriye söz konusu Webius Digital hizmetlerinin sunulması için ihtiyaç duyulan durumlar dışında, yapılan işlemle ilgili olmayan herhangi bir üçüncü şahsa vermeyiz veya satmayız. Müşterilerimizin bizden talep ettiği ürün ve hizmetleri etkili bir şekilde sunabilmek için, verdiğimiz ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri topluyor, kaydediyor ve saklıyoruz. Müşterilerimiz, almış oldukları hizmet ve ürünler ile ilgili olarak faaliyetleri hakkındaki bilgileri, müşterilerimize sunduğumuz mevcut hizmetleri geliştirmek, önemsedikleri çeşitli ek hizmetler konusunda müşterilerimizle bilgi alışverişinde bulunmak, kendi ticari menfaatlerimizi korumak ve kollamak (trend analizleri ve pazar araştırmaları yapmak dahil), fiyatları tespit etmek, müşterilere verilecek açık hesap imkanlarını belirlemek, sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek, faturalama işlerini yapmak ve yasal düzenlemelere uymak amacıyla kullanıyoruz. Müşterilerimizle ilgili bilgileri toplarken ve kullanırken, bu bilgilerin önceki paragrafta belirtilen amaçlara yönelik işlenmesinde bize yardımcı olmaları için birtakım hizmet sağlayıcı firmalarla sözleşmeler yapabiliriz. Bu gibi durumlarda, bu hizmet sağlayıcı firmalar söz konusu bilgileri gizli tutmak ve bunları yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir amaçla kullanmamak zorundadır. Webius Digital’in topladığı bilgilerin bazıları, kimliği belirlenebilir bir kişiye aittir (“Kişisel Bilgiler”). Kişisel Bilgi örnekleri arasında şu tür bilgiler bulunur: isimler, adresler, e-posta adresleri, kredi kartı numaraları ve telefon numaraları. Belirli bir müşteri veya müşteri grubunun somut bir şekilde teşhis veya tanımlanmasında kullanılabilecek bilgileri, asla üçüncü şahıslara satmayız. Zaman zaman, içindeki tüm isimler, adresler ve diğer Kişisel Bilgiler çıkarılmak suretiyle anonim hale getirilmiş verileri, üçüncü şahıslarla paylaşıyoruz.

Bilgilerin Güvenliği ve Doğruluğu

Gizli bilgileri, şirket içinden veya dışından kullanıcıların yetkisiz erişim girişimlerine karşı korumak için çeşitli bilgi güvenlik tekniklerinden yararlanıyoruz. Müşteri bilgilerine erişim hakkı, bu bilgilere yasal bir iş gereği ihtiyacı olan personelle sınırlıdır.

Müşteri Bilgilerinin Muhafazası

Kişisel Bilgiler de dahil olmak üzere, müşterilerimizle ilgili bilgileri, ticari açıdan gerekli oldukları sürece ve ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı süreler çerçevesinde muhafaza ediyoruz. Evrak muhafaza süreleri dolduğunda, tüm kayıtları dikkatli bir şekilde imha ediyor ve bilgileri/verileri siliyoruz.

Webius Digital Web Sitesi

Aşağıdaki paragraflarda, Webius Digital Web Sitesiyle bağlantılı olarak Kişisel Bilgilerin korunması konusundaki taahhütlerimiz açıklanmaktadır.

Ne Tür Bilgiler Topluyoruz ve Bunları Nasıl Kullanıyoruz

Kullanıcılar, kim olduklarını açıklamaksızın ya da kendileri hakkında herhangi bir bilgi vermeksizin Webius Digital Web Sitesini büyük bir kısmını ziyaret edebilirler. Bununla birlikte, interaktif hizmetlerimizden bazıları, interaktif işlevin etkin duruma geçebilmesi için, kullanıcılardan kendilerini tanıtmalarını ister. Bu gibi durumlarda, kullanıcılardan birtakım Kişisel Bilgiler talep edebiliriz.

Diğer Sitelere Bağlantılar

Webius Digital, kullanıcılara kolaylık olması bakımından başka sitelere bağlantılar sunmaktadır. Bir bağlantının Webius Digital Web Sitesinde yer alıyor olması, Webiusdigital’in bu şirketi, Web Sitesini ya da tanıttığı veya sattığı ürün ve hizmetleri onayladığı anlamına gelmez. Webius Digital bu tür Web sitesinin gizlilik uygulamalarından veya içeriklerinden sorumlu değildir.

Tanımlama Bilgileri (Cookies)

Tanımlama bilgileri, bir Web Sitesinin sabit diskte saklanmak üzere bir kullanıcının web tarayıcısına gönderebileceği küçük metin dosyalarıdır. Tanımlama bilgileri durum, uygulama, tercihler ve diğer kullanıcı bilgilerini saklamak ve yönetmek suretiyle, ağın kullanımını kolaylaştırabilir. Web tarayıcılarının çoğu başlangıçta tanımlama bilgilerini kabul etmek üzere ayarlanmıştır; fakat kullanıcılar bu ayarları, tanımlama bilgilerinin reddedilmesini veya bir tanımlama bilgisi gönderildiğinde kullanıcının uyarılmasını sağlayacak şekilde değiştirebilirler. Tanımlama bilgisi ayarlarının değiştirilmesi konusunda Internet tarayıcınızın Yardım mönüsünden yardım alabilirsiniz. Tanımlama bilgilerinin reddedilmesi, bir bilgisayarın Webius Digital Web Sitesiyle etkileşim kurma imkanını sekteye uğratmasa da, Webius Digital Web Sitesi sağlanan belirli işlevlerden yararlanabilmek için, kullanıcıların tanımlama bilgilerini kabul etmesi gerekecektir. Biz tanımlama bilgilerini (kimi zaman başka teknolojilerle birlikte Örn; Google Remarketing) müşterinin durumu, tercihleri, ticari bilgileri ve bir kullanıcı tarafından sunulan diğer bilgileri izlemek ve yönetmek amacıyla, güvenlik amacıyla ve Webius Digital Web Sitesinin ziyaretçilerce kullanımına ilişkin genel bir bilgi edinmek amacıyla kullanıyoruz.

Muvafakat

Bu siteyi kullanmanız, Webius Digital Gizlilik İlkelerine muvafakat ettiğiniz anlamına gelir. Bu ilkelerin herhangi bir bölümünü, kendi takdirimize göre, revize ilkeleri Webius Digital Web Sitesinde yayınlamak suretiyle istediğimiz zaman değiştirme, birtakım yeni ilkeler getirme veya ilkelerin bazı kısımlarını çıkarma hakkımız saklıdır. Değişikliklerden haberdar olmak için, bu sayfayı düzenli aralıklarla gözden geçirin.

Başvuru Bilgileri

WEBİUS DİGİTAL bu Gizlilik Bildirimi’ne ilişkin yorumlarınızı memnuniyetle karşılamaktadır. Bu Bildirimle ilgili sorularınız varsa veya bu Bildirime bağlı kalmadığımıza inanıyorsanız, lütfen Web formumuzu kullanarak bizimle bağlantı kurun.

Kaydet